מקרקעין

מקרקעין

ייצוג בקניה או מכירה של דירות מגורים

בדיקות המקדמיות, עריכת ההסכם, ומיסוי מקרקעין.