כיצד מתחלקת הירושה כאשר אין צוואה

שיטת הפרנטלות (המעגלים) כאשר אדם הולך לעולמו ונשאלת שאלת חלוקת העזבון בין אם יש לו בת זוג או לא.

ירושה היא, על פי חוק הירושה התשכ"ה- 1965, העברת רכושו של הנפטר ליורש על פי דין.

ככל והמנוח הותיר אחריו צוואה, הירושה נקראת ירושה על פי צוואה, והיורשים הם האנשים, הגופים והישויות המשפטיות המופיעים בצוואה, וחלוקת העיזבון מתבצעת בהתאם על פי החלוקה בצוואה.

במקרה שאין צוואה, הירושה נקראת ירושה על פי דין, והיורשים הם קרוביו של הנפטר.

 • כאשר למוריש אין בת/בן זוג במועד הפטירה

אדם הולך לעולמו, אין לו בת זוג ויש לו שלושה ילדים. תחילה, יש לבחון את המעגל הראשון שסובב את המוריש – ילדיו. כל ילד יקבל שליש בעזבון.

אם אחד מהילדים אינו בחיים בשעת פטירת המוריש, או פסול מלרשת אותו, החלק שלו יחולק בין הילדים שלו (הנכדים של המוריש) באופן שווה. ככל ואחד הילדים של בנו של המוריש אינו בחיים, אז החלק שלו יחולק באופן שווה בין ילדיו (ניניו של המוריש).

ככל ואדם הולך לעולמו ואין לו ילדים או נינים (אין לו צאצאים) יש לבחון את המעגל השני שסובב את המוריש – הוריו ולאחר מכן אחיו ואחייניו.

ככל ולמוריש אין הורים ואין אחים עוברים למעגל השלישי – הסבא והסבתא של המוריש ולאחר מכן צאצאיהם.

ככל ולמוריש אין יורשים משלושת המעגלים, עזבון המוריש יעבור בשלמותו לידי האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים.

 • כאשר למוריש יש בת/בן זוג במועד הפטירה

כיצד מתחלק העזבון בין האלמנה ושאר היורשים?

לפני שמחלקים את חלקה של האלמנה – כל המיטלטלין ששימשו את משק הבית המשותף ומכונית הנוסעים המשותפת שלהם, עוברים תחילה אל האלמנה והם לא נכללים בעזבון.

רק לאחר מכן מתחילים בחלוקת העזבון.

ככל ולמוריש ישנה בת זוג, ילדים וכו', ראשית המנוחה תקבל מחצית מהעזבון, והמחצית השנייה תחולק בין ילדיו וניניו של המוריש.

ככל ולמוריש אין ילדים, מחצית מהעזבון עובר אל הוריו של  המוריש (גם אם רק אחד מההורים נמצא בחיים) (מעגל שני).

ככל ואין למוריש הורים בחיים, תיבחן זכאותם של האחים של המוריש וצאציאהם. במקרים אלה, בת הזוג תקבל שני שליש מהעזבון וגם את דירת המגורים המשותפת להם, ואילו השליש הנוסף יילך לאחיו של המוריש וצאציאיהם.

ככל ולמוריש אין ילדים או צאצאים תיבחן זכאותם של הסבא או הסבתא של המוריש. ככל וישנם סבא וסבתא הם יקבלו שליש מהעזבון ואילו בת הזוג תקבל שני שליש מהעזבון וגם את דירת המגורים המשותפת להם.

ככל ואדם הלך לעולמו ואין לו שום צאצאים לפי המעגלים שמנינו לעיל – בת הזוג תקבל את כל העיזבון, ואילו הדודים והבני דודים (הצאצאים של הסבא והסבתא) לא יהיו זכאים לקבל שום חלק בעזבון.

כאשר למוריש יש בת/בן זוג במועד הפטירה למדינה אין שום זכות לרשת, אלא אם בת הזוג פסולה מלרשת את העזבון של המוריש.

מתי משתמשים בשיטת הפרנטלות?

 1. כאשר אדם הולך לעולמו ללא צוואה. המנוח לא הותיר צוואה.
 2. כאשר ישנה צוואה אך היא אינה כשרה והיא נפסלת כולה.
 3. כאשר חלק מהצוואה נפסל. יש בצוואה חלק בעזבון שהצוואה לא מתייחסת אליו (לגבי החלק הפסול בלבד).
 4. כאשר ישנה צוואה רק על חלק מהעיזבון. כלומר, ישנה צוואה תקפה אך היא מתייחסת רק על חלק מהעיזבון ואין בה הוראות כלליות לגבי חלוקת העזבון.

מהו העיזבון ומה נכלל בו:

 כל הכספים, הנדל"ן, הרכוש, הזכויות והחובות שהיו לאדם בזמן מותו, למעט :

 • כל מה שמגיע לבן/בת זוג לפי חוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג-1973 (הסדר "איזון משאבים").
 • כל מה שמגיע לבן/בת זוג מכוח הסכם ממון, ככל והיה.
 • כל מה שהמוריש קיבל מבן/בת זוג לרגל הנישואין, ובתנאי שיוחזר בתום הנישואין.
 • זכויות בת הזוג היהודייה מכוח הכתובה (נכלל בתוך חלקה בעזבון) 
 • כספים שיש לשלם לאחר פטירתו של המוריש על פי הסכם ביטוח. דמי ביטוח משולמים למוטיבים על פי מה שרשום בחוזה הביטוח.

יובהר, כי אין במידע שנמסר במאמר זה כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית ו/או תחליף לייעוץ משפטי אצל עו"ד בכל מומחיות, ניסיון ו/או ידע בתחום המשפטי הרלווונטי, ואין להסתמך על המידע בכל צורה שהיא. כמו כן, יובהר כי כל פעולה שתעשה על פי המידע הנאמר ו/או המוצג הינה על אחריות הקורא בלבד.