זכויות משפחה חד הורית

משפחה שבראשה הורה עצמאי ("משפחה חד הורית") זכאית לסיוע והטבות בלימודים, תעסוקה, מימון מעונות יום ועוד בהתאם למצבה הכלכלי של המשפחה ומספר הילדים עד גיל 18 הנמצאים בהחזקת ההורה.

להלן תקציר הזכויות המגיעות לאמהות ואבות עצמאיים:

א. מענק לימודים בסך 1,021 ש"ח (נכון לשנת 2020) עבור כל ילד בגילאי 6-18

משפחות שבראשן הורה עצמאי (משפחות חד הוריות) זכאיות לקבל בכל שנה מענק לימודים מהמוסד לביטוח לאומי עבור כל ילד שימלאו לו 6-18 שנים במהלך שנת הלימודים.

המענק מועבר בסמוך לתחילת כל שנת לימודים (בחודש אוגוסט) לחשבון הבנק שבו משולמת קצבת הילדים.

המענק לשנת הלימודים המתחילה בספטמבר 2020 משולם עבור ילדים שנולדו בתקופה שבין 01.01.2003 ל-31.12.2014.

כדי לקבל את המענק ההורה צריך לפנות למחלקת ילדים בסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב. במקרים מסוימים המענק משולם אוטומטית לחשבון הבנק, ללא צורך להגיש בקשה.

שימו לב – אפשר להגיש את הבקשה למענק לימודים בתוך 18 חודשים ממועד הזכאות, כך שאולי תוכלו לקבל מענק גם עבור שנים קודמות. לכן חשוב למהר ולהגיש את הבקשה למוסד לביטוח לאומי.

ב. מענק עבודה של כ- 4,000 ש"ח בשנה

עובדים שכירים או עצמאים שהכנסתם החודשית נמוכה זכאים למענק שנתי מרשות המסים בשיעור ממוצע של כ- 4,000 ש"ח לשנה.

אם מדובר בעובדים שהם הורים יחידים, הם עשויים לקבל את המענק גם אם הם מרוויחים קרוב ל-10,000 ש"ח בחודש (ואפילו יותר, אם יש להם לפחות 3 ילדים).

הגשת הבקשה אינה מסובכת, והיא נעשית בסניפי הדואר (או באינטרנט, למי שהגיש בקשה בעבר).

ג. ימי מחלה ממקום העבודה כשהילד חולה

עובדים שהם הורים עצמאים (יחידים) זכאים להיעדר עד 16 ימים בשנה בגלל מחלה של ילד עד גיל 16.

הימים ינוכו ממכסת ימי המחלה שצבר ההורה במקום העבודה.

אם הילד חולה כמה ימים רצופים וההורה צריך להישאר איתו, ההורה יהיה זכאי לתשלום מהמעסיק החל מהיום השני, למרות שלא עבד.

הורה לילד שחולה במחלה קשה או שיש לו מוגבלות (גם מעל גיל 16), עשוי להיות זכאי ליותר ימי היעדרות.

ד. הטבות מהרשות המקומית

על פי סעיף 2(א)(10) לתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) משפחה חד הורית עשויה להיות זכאית להנחה בחשבון הארנונה בגובה של עד 20%, בהתאם להחלטת הרשות המקומית שבה היא מתגוררת.

למימוש הזכאות יש לפנות לאגף לגביית ארנונה ברשות המקומית שבתחומה מתגוררים, ולמלא טופס לבקשת הנחה בארנונה.

הנחה רטרואקטיבית עשויה להינתן בחלק מהרשויות המקומיות, בהתאם לכללים שנקבעו בכל רשות.

בנוסף, ניתן לקבל סיוע ושירותים נוספים  מאת הרשויות המקומיות, בהתאם למה שנקבע בכל רשות (כמו קייטנות, סדנאות, מרכזי סיוע וקבוצות תמיכה).

ה. נקודת זיכוי נוספת ממס הכנסה (2,616 ש"ח לשנה)

הורה (אבא או אמא) שהוא גרוש או חי בנפרד מההורה השני ומגדל את ילדיו זכאי לנקודת זיכוי ממס הכנסה, ללא קשר למספר הילדים.

הזכאות היא לנקודת זיכוי אחת (זיכוי של 2,616 ש"ח לשנה), בתנאי שבכל אותה שנה יהיה בבית ילד שהוא מתחת לגיל 19.

נקודת הזיכוי מתווספת לשאר הנקודות שההורה זכאי לקבל (כולל נקודות זיכוי שהוא מקבל מעצם היותו הורה לילדים).

אם אחד מההורים משלם להורה השני מזונות עבור הילד, אז שני ההורים יקבלו את ההטבה במס.

נקודות הזיכוי ניתנות לעובדים שהם תושבי ישראל בלבד, והן מתווספות לנקודות הזיכוי הבאות:

  • 25 נקודות הזיכויהניתנות לתושבי ישראל
  • נקודות זיכוי בגין ילדים עד גיל 18
  • נקודות זיכוי בגין ילדים עד גיל 5
  • נקודות זיכוי להורה לפעוט מתחת לגיל 6

ריכוז נקודות הזיכוי השונות הניתנות להורים לילדים

גיל הילד בשנת המס

נקודות עבור ילד עד גיל 18 (לאם/להורה המקבל את קצבת הילדים או שהילד בחזקתו)

נקודות עבור ילד עד גיל 5  (לאם/להורה המקבל את קצבת הילדים או שהילד בחזקתו)

סה"כ נקודות זיכוי לאם/להורה המקבל את קצבת הילדים או שהילד בחזקתו

נקודות עבור ילד מתחת לגיל 6

(לאב/להורה שאינו מקבל את קצבת הילדים או שהילד אינו בחזקתו)

שנת הלידה

1.5 (או חצי נקודה, אם ההורה בוחר לדחות נקודה לשנה הבאה)

1.5

1.5

השנה שבה ימלאו לילד שנה

1 (או 2, אם ההורה דחה את קבלת הנקודה משנה שעברה)

1.5

2.5

2.5

השנה שבה ימלאו לילד שנתיים

1

1.5

2.5

2.5

השנה שבה ימלאו לילד 3

1

1.5

2.5

2.5

השנה שבה ימלאו לילד 4

1

1.5

2.5

2.5

השנה שבה ימלאו לילד 5

1

1.5

2.5

2.5

כל אחת מהשנים שבהן ימלאו לילד 6 עד 17

1

1

השנה שבה ימלאו לילד 18

0.5

0.5

ו. קצבת מזונות מביטוח לאומי אם אחד ההורים חייב בתשלום מזונות ואינו משלם

אישה או ילד שנקבעו להם מזונות על-פי פסק דין והם אינם מקבלים את התשלום מהחייב, זכאים, בהתאם לתנאים, לדמי מזונות מהמוסד לביטוח לאומי.

המוסד לביטוח לאומי משלם את דמי המזונות לזכאים וגובה את התשלום מהחייב.

הקצבה היא בסכומים שבין 3,000-4,500 ש"ח (בהתאם לנתונים האישיים).

בנוסף, משפחה המקבלת קצבת מזונות מהמוסד לביטוח לאומי זכאית להטבות שונות, כגון:

  • הנחה בחשבון חשמל – הורה עצמאי המקבל מהמוסד לביטוח לאומי קצבת מזונות, שגרים עמו ונמצאים בחזקתו 3 ילדים ומעלה שטרם מלאו להם 18, זכאי להנחה בגובה של 50% עבור צריכה של 400 קילווטים לשעה הראשונים בכל חודש, בתעריף ביתי, בבתים המשמשים למגורים בלבד.
  • סיוע בתשלום שכר דירה – גובה הסיוע משתנה בהתאם להגדרת הישוב. הסיוע ניתן כיום גם להורה שאינו תושב ישראל אם במשמורתו ילדים בעלי אזרחות ישראלית.

ז. סיוע במימון מסגרות לילדים בשעות ובימים שבהם המסגרות במערכת החינוך הפורמלית אינן פועלות.

המדינה מסייעת להורים עצמאיים (הורים יחידים) במימון שירותים ומסגרות משלימות עבור ילדיהם שטרם עלו לכיתה ה'.

הסיוע ניתן בהתאם לתנאי הזכאות להורים עובדים, או עובדים ולומדים, שהגדילו את היקף עבודתם או לימודיהם.

המימון הוא בגובה של עד 6,000 ש"ח למשפחה (לכל תקופת זכאות של עד שנה וחצי), ולא יותר מ-40 ש"ח לשעה.

ח. סיוע במימון קייטנות

המדינה מסייעת במימון קייטנות בחופשת הפסח וחופשת הקיץ להורים עצמאיים (הורים יחידים) עבור ילדים שטרם עלו לכיתה ה'.

הסיוע ניתן בהתאם לתנאי הזכאות להורים עובדים, או עובדים ולומדים, שהגדילו את היקף עבודתם או לימודיהם.

המימון הוא בגובה של עד 2,000 ש"ח לילד לכל תקופת זכאות שנמשכת עד שנה וחצי.

ט. סיוע במימון צהרונים

משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים מסייע במימון צהרונים עבור ילדים שהוריהם עובדים או לומדים, בהתאם לתנאי הזכאות.

הסיוע ניתן במהלך שנת הלימודים (החל מה-1 בספטמבר ועד ל-30 ביוני) עבור ילדים השוהים בצהרונים מוכרים 5 ימים בשבוע, עד השעה 16:00 לפחות.

 

ייתכן שמגיעות למשפחתכם זכויות נוספות. אני עומדת לרשותכם בכל שאלה הנובעת מהאמור לעיל, ובכלל.

שיתוף:

שיתוף ב facebook
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב twitter

מידע שטוב לדעת

מאמרים אחרונים