חלוקת זמני שהות

מתי יש צורך בחלוקת זמני שהות ואיך מסדירים את חלוקת הזמנים בהם ישהו הילדים עם כל אחד מהוריהם?