עו"ד שקמה אהרון דוד

מעמד להורים קשישים ובודדים של אזרחים ישראלים

הסדרת מעמד של הורה קשיש ובודד של אזרח ישראלי נוהל הטיפול בבקשות להסדרת מעמד בישראל להורה קשיש ובודד של אזרח ישראלי (נוהל מספר 5.2.0033) מטרת הנוהל הסדרת מעמדו של הורה קשיש לקבוע את אופן הטיפול בבקשות למתן והארכת רישיון ישיבה בישראל להורה קשיש ובודד של אזרח ישראלי, שאין לו ילדים נוספים ו/או בן זוג בחו"ל ו/או תלויים …

מעמד להורים קשישים ובודדים של אזרחים ישראלים לקריאה »

חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש)

הריני לעדכן כי עבר חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה) (תיקון מס' 3), התשפ"א – 2020) (להלן – "החוק") המסדיר את תנאי את התשלום לעובד בזמן שהייתו בבידוד ואת תנאי השיפוי שיקבלו המעסיקים מהמדינה בגין תשלום ימי הבידוד לעובדיהם. כזכור, בהתאם להחלטת בג"צ תעודת המחלה הגורפת שהוצאה לעובדים הנדרשים לבידוד בוטלה החל מיום …

חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) לקריאה »