תחומי ההתמחות שלנו

ליווי וייעוץ שוטף למעסיקים ולעובדים

יעוץ בנוגע לכל שלבי יחסי העבודה, החל מהליכי הגיוס, דרך הסכמי העבודה, יעוץ בנוגע לסוגיות המתעוררות במהלך יחסי העבודה ובהליכי סיום העבודה.

יעוץ וליווי שוטף במניעת הטרדה מינית

ייצוג וייעוץ במכלול היבטים הנוגעים לחוק למניעת הטרדה מינית ויישומו, בירור תלונות וייצוג בהליכים משמעתיים ואחרים.

הגירה

בקשות לאשרות שהייה, הסדרת מעמד בישראל לבני זוג זרים של אזרחים ישראלים, סיוע וליווי באישורי תושבות או אזרחות עבור זוגות נשואים או ידועים בציבור ישראלים, עלייה ועוד.

סירוב כניסה לישראל

ייצוג במקרים בהם סורבה כניסה לישראל או במקרי מעצר בכניסה לישראל

מומחים זרים

בקשות להיתרים ואשרות עבודה עבור מומחים זרים, אשרת עבודה עד 45 יום, אשרת עבודה מומחים שאינם אקדמיים, אשרת עבודה מומחים נוהל הייטק, ועוד.

מידע שטוב לדעת

מאמרים אחרונים