מי יישא בתשלום שכרו של עובד בבידוד החל מיום 1.10.2020?

עדכון בנוגע לארכה שניתנה בג"ץ 1633/20 "סל" שירותי סיעוד נ' מדינת ישראל ואח' (27.7.2020)

לאחרונה פסק בג"צ כי החל מיום 30 בספטמבר 2020 תבוטל תעודת המחלה הגורפת בגין ימי הבידוד (להלן: "התעודה") לכל העובדים השכירים השוהים בבידוד.

משמעות הדבר היא שעובדים שיכנסו לבידוד לא יקבלו ימי מחלה גורפים על הימים בהם לא יוכלו להגיע לעבודה, והחל מחודש אוקטובר ימי הבידוד יהיו על חשבון המבודדים.

במסגרת דיון בבג"צ שנערך לפני מספר ימים, הוארכה תוקפה של תעודת המחלה הגורפת שהוצאה על ידי משרד הבריאות עד ליום 28.10.2020.

בהתאם להחלטה זו, עובד הנמצא בבידוד ושתפקידו אינו מאפשר לו להמשיך לעבוד מביתו, ינצל במהלך ימי הבידוד את ימי המחלה הצבורים לזכותו והמעסיק יידרש לשלם לו עבור ימים אלה דמי מחלה בהתאם לחוק דמי מחלה, התשל"ו-1976.

ככל ולעובד ישנה האפשרות להמשיך לעבוד מביתו כרגיל במהלך ימי הבידוד, הוא אינו "נעדר" מעבודתו ועל כן הימים במהלך תקופת הבידוד לא ייחשבו כימי מחלה.

אשוב ואעדכן בעניין זה ובעניינים אחרים הקשורים ליחסי העבודה בתקופת משבר הקורונה.

שיתוף:

שיתוף ב facebook
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב twitter

מידע שטוב לדעת

מאמרים אחרונים