מירוץ הסמכויות

במדינת ישראל תיקי גירושין מתנהלים בשתי ערכאות במקביל – בית הדין הרבני ובית המשפט לענייני משפחה, וכבר ברור לכל כי בין שתיהן מתנהל מירוץ הסמכויות.

הסמכות לדון בגירושין וכתובה מסורה לבית  הדין הרבני, והסמכות לדון בעניינים הקשורים לענייני רכוש, מזונות אשה, מזונות ילדים, החזקת ילדים וחינוכם וכו', היא סמכות מקבילה של בית המשפט לענייני משפחה ובית הדין הרבני.

לבית הדין הרבני תהא הסמכות לדון בעניינים אלה ככל ותוגש בבית הדין הרבני תביעת גירושין בה נכרכו עניינים אלה לפני שהוגשה תביעה בנושאים אלה לבית המשפט לענייני משפחה.

מנגד, לבית המשפט לענייני משפחה תהא סמכות לדון בעניינים אלה ככל והוגשה לבית המשפט תביעה בעניינים אלה לפני שנעשתה כריכה של העניינים בבית הדין הרבני.

כאמור, הבחירה לאן להגיש את התביעות יכולה להכריע את התוצאה של הליך הגירושין, וזאת משום שקיים הבדל משמעותי בין פסיקותיו של בית הדין הרבני לאלו של בית המשפט לענייני משפחה. המשמעות היא שאם כל אחד מבני הזוג רוצה שערכאה אחרת תדון בנושאים אלה, הם נמצאים ב"מרוץ" שבו כל אחד מהם מנסה להקדים את השני ולהגיש לפניו תביעה בערכאה הנראית לו עדיפה. מרוץ זה מכונה "מרוץ הסמכויות".

הגשת תביעות במקביל

המהפך הראשון בענין הסמכות חל בשנת 2003 עם פרסומו של בג"צ 8497/00 שזכה לכינוי הלכת פלמן. לפי הלכה זו, כאשר מוגשות תביעות באותו עניין במקביל בשתי הערכאות, ואחת מהערכאות קיבלה הכרעה כי יש לה סמכות לדון בעניין, על הערכאה השנייה לכבד החלטה זו, ולעכב הדיון בתביעה (למעט אם יש "טעם מיוחד" בגללו יש לדון בשאלת הסמכות).

בהתאם לכך, במקרה בו הוגשו תביעות במקביל בבית הדין הרבני ובבית המשפט לענייני משפחה, הדיון יתחיל בשאלה לאיזו ערכאה יש סמכות לדון בתביעה. הערכאה שתדון בעניין הסמכות ראשונה, היא זו שתחליט בשאלת הסמכות, ועל הערכאה השנייה לכבד החלטה זו.

ערעור על ההחלטה בעניין הסמכות

ניתן לערער על החלטת בית הדין הרבני האזורי בפני בית הדין הרבני הגדול.

ניתן לערער על החלטת בית המשפט לענייני משפחה בפני בית המשפט המחוזי.

ככל ונוצר מצב בו שתי הערכאות דנות בשאלת הסמכות ומקבלות החלטות סותרות, העניין יוכרע על ידי בית המשפט העליון.

חשוב לדעת! מאחר שהדין אשר חל בבית הדין הרבני אינו תמיד זהה לזה החל בבית המשפט לענייני משפחה, בחירת הערכאה עשויה להיות קריטית לתוצאות ההליך.

מומלץ לקבל יעוץ משפטי מעורך דין המתמחה בגירושין, בטרם הגשת כל תביעה או בקשה בענייני גירושין לבית הדין הרבני או לבית המשפט לענייני משפחה.

שיתוף:

שיתוף ב facebook
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב twitter

מאמרים נוספים

תכתבו לי