חלוקת זמני שהות

מתי יש צורך בחלוקת זמני שהות ואיך מסדירים את חלוקת הזמנים בהם ישהו הילדים עם כל אחד מהוריהם?

הצורך בחלוקת זמני שהות ("הסדרי ראייה" שהיום מכונים "הסדרי שהות" או "זמני שהות") עולה כאשר זוג אשר לו ילדים משותפים מבקש לחיות בנפרד (במקרים בהם זוג נשוי המבקש להתגרש, זוג נשוי המעוניין לחיות בנפרד ללא גירושין או זוג הורים המבקש להביא ילדים הורות משותפת ללא זוגיות), ויש להסדיר את חלוקת הזמנים בהם ישהו הילדים עם כל אחד מהוריהם.

חלוקת זמני שהות משמעה קביעת פרקי זמן קבועים וסדירים בהם הורה ישהה עם ילדיו, כולל בחופשות ובחגים, כאשר הכמות והאורך של המפגשים משתנה בהתאם לגיל הקטין ולנסיבות המשפחתיות.

כאשר נקבעת משמורת מלאה לאחד ההורים, חלוקת זמני השהות מאפשרת להורה שאינו משמורן לשמור על קשר יציב ורציף עם ילדיו.

חלוקת זמני שהות בהסכמה

בני זוג יכולים לקבוע את חלוקת זמני השהות בהסכם. מומלץ כי ההסכמות בנושא זמני השהות יהיו מפורטים ויתייחסו, בין היתר, לנושאים הבאים:

 • חופשות מהמסגרות החינוכיות (חנוכה, פסח, החופש הגדול).
 • חגים, לרבות הסדרת השהות בחגים כאשר הם חלים בסמיכות לסופ"ש.
 • מנגנון תיאום למקרים בהם אחד ההורים אינו יכול לעמוד בהסכם מסיבות בלתי צפויות.
 • תיאום זמני השהות בזמן יציאת אחד ההורים לחופשה ללא הילדים.
 • תיאום הסדרי השהות בזמן יציאת אחד ההורים לחופשה או נסיעה לחו"ל ביחד עם הילדים.

יש צורך להביא את ההסכם לאישור בפני בית המשפט לענייני משפחה או בית דין הרבני.

קביעת חלוקת זמני שהות בערכאה שיפוטית

בהיעדר הסכמה בין ההורים, יש לפנות לבית המשפט לענייני משפחה או לבית הדין הרבני לצורך קביעת חלוקת זמני השהות.

טרם הגשת תביעת משמורת בהליך גירושין יש להגיש בקשה ליישוב סכסוך במשפחה.

קביעה ראשונה של חלוקת זמני השהות תיעשה לרוב כחלק מהכרעה בתביעת משמורת בהליך גירושין. לצורך קביעת המשמורת וזמני השהות עשויה הערכאה השיפוטית לבקש הערכת מסוגלות הורית.

הסדרי שהיה בדרך כלל נקבעים על סמך המלצות של פקידת סעד שממונה על ידי בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני. לצורך מתן המלצות אלו פקידת הסעד עורכת דו"ח הנקרא "תסקיר סעד" ובמסגרתו עליה ליתן המלצתה הן לגבי משמורת הילדים והן לגבי הסדרי שהיה.

הסדרי שהיה מקובלים

הסדרי שהיה מקובלים קובעים כי ההורה הלא משמורן יוכל לפגוש את הילדים פעמיים בשבוע בשעות אחר הצהריים ובכל סוף שבוע שני. תקופות החגים והחופשים מחולקים שווה בשווה.

הסדרי שהיה מורחבים

ניתן להרחיב את הסדרי השהיה כך שיכללו תקופות לינה ארוכות יותר אצל ההורה הלא-משמורן. כך לדוגמא ניתן לקבוע לינה באמצע השבוע בימים בהם נערכים הסדרי שהיה והחזרת הקטינים ישירות למוסדות הלימוד בהם לומדים.

כמו כן ניתן לקבוע כי סוף השבוע מתחיל מיום חמישי בערב או מסתיים ביום א´ בבוקר.

ניתן לקבוע במסגרת הסכם הסדרי שהיה כי בשבועות בהם נמצאים הילדים אצל ההורה המשמורן בסוף השבוע הם ישהו אצל ההורה המשמורן 3 פעמים באמצע השבוע וכאשר הילדים נמצאים אצל ההורה הלא-משמורן בסוף-השבוע הם ישהו אצלו רק פעמיים באמצע השבוע.

הסדרי שהיה בחגים וחופשות

מקובל במסגרת הסכם הסדרי שהיה להתייחס באופן ספציפי לחלוקת החגים ולקבוע אילו חגים יחגגו הילדים עם האב בשנה בה נחתם הסכם הגירושין על מנת שיהיה ניתן לפעול בהתאם למוסכם בשנים שלאחר מכן.

שינוי חלוקת זמני שהות

ניתן לשנות את חלוקת זמני השהות בהסכמה בין ההורים. השינוי יעשה בהסכם בכתב, ולאחר מכן יש להגישו לבית המשפט לענייני משפחה או לבית הדין הרבני לצורך אישורו.

במהקרים בהם אין הסכמה בין ההורים, על ההורה המבקש לשנות את חלוקת זמני השהות לפנות לבית המשפט לענייני משפחה או לבית הדין הרבני ולהגיש תביעה לשינוי חלוקת זמני השהות.

סיבות אפשרויות לשינוי זמני השהות: מעבר דירה, הגירה לחו"ל, שינוי משמעותי בשעות העבודה, כאשר הורה מעוניין לשהות זמן ארוך יותר עם ילדיו וכו'.

הפרת הסדר חלוקת זמני השהות

כאשר הורה שאינו משמורן מפר את הסדרי השהות, ולא מגיע לפגוש את ילדיו, ניתן לפנות לבית המשפט לענייני משפחה או לבית הדין הרבני ולבקש ממנו אחד או יותר מהסעדים הבאים:

 1. אכיפת הסדרי השהות;
 2. הטלת קנס כספי בגין כל מקרה של אי-קיום הסדרי השהות;
 3. החזרים בגין הוצאות שנאלץ ההורה המשמורן להוציא בשל אי קיום ההסדרים (לדוגמה: הוצאות עבור בייביסיטר);
 4. הגדלת דמי מזונות.

במקרים של הפרה עקבית ניתן לבקש את שינוי הסדרי השהות על מנת לשקף את המצב האמיתי.

כאשר ההורה המשמורן מפר את הסדרי השהות ואינו מאפשר להורה השני לראות את הילדים, ניתן לפעול בכמה מישורים כדי לאכוף את הסדרי השהות:

 1. הגשת תלונה במשטרה כנגד ההורה המשמורן;
 2. פנייה לפקיד סעד בשירותי הרווחה;
 3. פנייה לבית המשפט לענייני משפחה או לבית הדין הרבני, אשר רשאים להטיל קנס כספי על ההורה המשמורן בגין כל הפרה של הסדרי השהות;
 4. במקרים קיצוניים של הפרה עקבית ניתן להגיש תביעה להעברת המשמורת.

זמני שהות בפיקוח גורמים מקצועיים

ככל ולדעת גורמי הרווחה והערכאה השיפוטית קיימת סכנה ממשית לילד מאחד ההורים, ייקבע כי זמני השהות עם הילד יתקיימו במרכז קשר הורה-ילד (מקום המופעל על ידי משרד הרווחה ומאוייש על ידי עובדים סוציאליים) תחת הפיקוח של גורמים מקצועיים.

חשוב לדעת! לבית המשפט לענייני משפחה ולבית הדין הרבני ישנה סמכות מקבילה לדון בשאלת המשמורת וזמני השהייה, ורצוי להתייעץ עם עורך-דין בשאלה לאיזו ערכאה מומלץ לפנות בנסיבות הספציפיות.

אני עומדת לרשותכם בכל שאלה הנובעת מהאמור לעיל, ובכלל.

 

שיתוף:

שיתוף ב facebook
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב twitter

מאמרים נוספים

תכתבו לי