התנגדות למתן צו ירושה

חוק הירושה קובע, כי על מנת לחלק עיזבון של מנוח, יש צורך בהוצאת צו ירושה - צו משפטי המצהיר מי הם יורשיו של המנוח ומהו חלקו של כל אחד מהם בעיזבון. אך מה קורה כאשר אדם סבור כי אין לתת צו ירושה על סמך הבקשה למתן צו ירושה שהוגשה לרשם?

מהו צו ירושה?

צו ירושה הוא צו משפטי מטעם הרשם לענייני ירושה, המסדיר את חלוקת העיזבון של המנוח שלא ערך צוואה. צו ירושה אינו מפרט את אופן חלוקת הרכוש לפרטיו, אלא מכריע בסוגיית זכויות הירושה ויורשיו של המנוח.

לאחר שמוגשת בקשה לצו ירושה מפורסמת הודעה על כך בעיתונות וברשומות, כדי לאפשר למי שמעוניין, להביע את התנגדותו למתן הצו.

טענות התנגדות לצו ירושה

הטענות אשר בגינן מגישים התנגדות לצו ירושה הינן מעטות, ולרוב עולות שלוש טענות מרכזיות:

 • מגיש ההתנגדות טוען כי המנוח השאיר צוואה ויש לפעול על פיה ולא על פי חוק הירושה.
 • מגיש ההתנגדות לצו הירושה טוען כי ישנם יורשים נוספים למנוח שאינם מצויינם בבקשה למתן צו ירושה.
 • מגיש ההתנגדות לצו הירושה טוען כי היורשים המצויינים בבקשה למתן צו ירושה אינם יורשי המנוח.

לאחר הגשת הבקשה להתנגדות צו הירושה, רשם הירושות יעביר את הבקשה למתן צו ירושה לבית המשפט לענייני משפחה, על מנת שזה ידון לעומק בטענות ההתנגדות ויקבע סופית האם יש לקבלן (ואז לא יינתן צו הירושה כפי שהתבקש), או לדחות את טענות ההתנגדות (ואז ייתן בית המשפט בעצמו את צו הירושה).

כל אדם רשאי להגיש התנגדות למתן צו ירושה, בתנאי שמתקיימים שני התנאים הבאים:

 1. הוגשה בקשה למתן צו ירושה ופורסמה הודעה על כך בעיתונות וברשומות.
 2. טרם ניתן צו ירושה.

על ההתנגדות להיות מוגשת בתוך 14 ימים מהיום שפורסמה ההודעה על הגשת הבקשה למתן הצו ובתנאי שטרם ניתן הצו.

הודעה על הגשת הבקשה למתן צו ירושה, באחת מהדרכים הבאות:

 • באופן מקוון: באמצעות המערכת המקוונת של הרשם לענייני ירושה.
 • בעמדות קבלת קהל או בדואר: במשרדי הרשם לענייני ירושה הנמצאים באיזור מגוריו של המנוח.

הגשת ההתנגדות כרוכה בתשלום אגרה בסכום של 972 ש"ח (נכון לשנת 2020).

על ההתנגדות לכלול, בין היתר, את הפרטים והמסמכים הבאים:

 • שם ומספר תעודת הזהות של המתנגד.
 • שם ומספר תעודת הזהות של המנוח.
 • שמות ומספרי תעודת הזהות של כל היורשים.
 • נימוקי ההתנגדות ומסמכים תומכים.
 • תצהיר מאומת בפני עורך דין התומך בעובדות שהועלו בכתב ההתנגדות.
 • אישור על תשלום אגרה.
 • ייפוי כוח – אם המתנגד מיוצג על ידי עורך-דין.

חשוב לדעת! כל מסמך המוגש לרשם לענייני ירושה הכתוב בשפה זרה (לעיתים גם אנגלית), יש לצרף תרגום לעברית, מאושר בידי נוטריון.

אני עומדת לרשותכם בכל שאלה הנובעת בעניין זה, ובכלל.

שיתוף:

שיתוף ב facebook
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב twitter

מאמרים נוספים

תכתבו לי