גירושין בנישואין אזרחיים

נישואים אזרחיים בחו"ל מאפשרים לזוגות שאינם יכולים או אינם מעוניינים להינשא על פי הדין הדתי, למסד את הקשר ביניהם (כולל זוגות בני אותו המין).

נישואין אזרחיים שנערכו בארץ אינם מוכרים ע"י משרד הפנים, אלא רק נישואין אזרחיים שנערכו בחו"ל. ישראל חתומה על אמנה בינלאומית המכירה בחתונות אזרחיות של אזרחים ישראלים הנערכות בחו"ל על פי דיני המדינה בה הם נערכו.

בני זוג שנישאו בנישואי אזרחיים מוכרים כבני זוג לכל דבר וענין מבחינת רשויות המדינה. בני זוג בני אותה דת, שנישאו בנישואים אזרחיים בחו"ל, אינם יכולים להתגרש בישראל בהליך אזרחי, והגירושין נערכים על פי הדין הדתי אליו משתייכים בני הזוג.

תביעת גירושין של יהודים בישראל שנישאו בנישואים אזרחיים בחו"ל, חייבת להיות מוגשת לבית הדין הרבני, אלא אם החוק המקומי במדינה שבה נישאו בני הזוג מאפשר להם להתגרש בה (והם ניצלו אפשרות זו והתגרשו שם).

מצב זה מעלה שאלה: אם המוסד הרבני אינו מכיר בנישואים אזרחיים, מדוע אם כן יש לפנות אליו לשם גירושין?

הדין הדתי רואה בנישואים אזרחיים כספק נישואים ובמצב זה קובעת ההלכה כי יש לנהוג בדרך של גט לחומרא, כלומר, להעניק גט על מנת לשלול מצב של נישואים. המטרה בין היתר היא למנוע מצב של ממזרות – אישה נשואה המביאה ילד לעולם מגבר שאינו בעלה.

ככל ובית הדין הרבני לא יתיר את הנישואין, הרי שעלול להיווצר מצב של ממזרות ובשל ההשלכות של סטטוס זה, נקבע כי גם במקרה של חתונה אזרחית, בית הדין הרבני יעניק את הגט.

כאשר בני זוג יהודים נישאו בנישואין אזרחיים, הליך הגירושין בבית הדין הרבני הוא בדרך כלל פשוט יותר. במקרים מסוימים יסכים בית הדין לוותר על סידור גט, ובמרבית המקרים לא ידרשו הצדדים להוכיח את קיומה של עילה לגט, אלא די בכך כי הם יביעו את רצונם להתגרש, ומאחר שאין כתובה הבעל אינו יכול להיות מחוייב בתשלום כתובה (זאת בניגוד לבני זוג אשר נישאו בטקס דתי, אז יש צורך להוכיח לבית דין הרבני את קיומה של עילה לגירושין). בפסק דין שניתן על ידי כבוד הדיין דיכובסקי נקבע כי במקרים מסויימים אף אין צורך בגט, וניתן "להתיר" את הנישואין האזרחיים אף ללא הליך של גט וללא הסכמת שני הצדדים.

בני זוג שאינם בני אותה הדת, או בני זוג שאחד מהם חסר דת או שייך לעדה דתית בלתי מוכרת, יפנו לבית המשפט לענייני משפחה. בית המשפט יכריע אם הליך הגירושין יתקיים על פי הדין הדתי הרלוונטי או בהליך אזרחי של התרת נישואין.

גירושין של בני זוג בני אותו המין שנישאו בנישואים אזרחים נערכים בבית המשפט לענייני משפחה.

מומלץ לערוך הסכם ממון שיסדיר בין הצדדים את כלל העניינים הרכושים, וזאת על מנת למנוע התדיינויות מיותרות במקרה של פירוד.

הסכם ממון הנערך טרם הנישואין ניתן לאשרו אצל נוטריון. אם ההסכם נחתם לאחר הנישואין, החוק בישראל מחייב את בני הזוג לאשר את ההסכם בבית המשפט לענייני משפחה או בבית דין הרבני.

אני עומדת לרשותכם בכל שאלה הנובעת מהאמור לעיל, ובכלל.

 

שיתוף:

שיתוף ב facebook
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב twitter

מאמרים נוספים

תכתבו לי