אלימות במשפחה

אלימות במשפחה היא נושא כואב, מצער ומקומם, שלצערנו לא יורד מסדר היום הישראלי. אם את/ה סובל/ת מאלימות במשפחה, דע/י שאינך לבד.

על-פי החוק למניעת אלימות במשפחה, בית משפט או בית דין דתי יכול להוציא צו הגנה במקרים בהן יש אלימות או חשש לאלימות במשפחה.

הסעדים המוכרים ביותר הם צווי הגנה או צווי הטרדה מאיימת.

צווי הגנה 

צווים המיועדים למקרים של אלימות פיזית וסכנת חיים. הליך הוצאת הצו אמור להיות זריז, מתוך הנחה שמדובר במצוקה קשה.

צו זה אוסר על אדם, לעשות את אחד מהבאים:

  1. להיכנס לדירה בה מתגורר בן משפחתו או להתקרב אליה (גם אם הדירה שלו באופן חלקי או מלא).
  2. להטריד את בן משפחתו בכל דרך ובכל מקום.
  3. לעשות דברים שמונעים מבן משפחתו מלהשתמש בנכס ששייך לאותו בן משפחה, גם אם לאותו אדם ישנה בעלות מסוימת על הנכס.

ככל ובית המשפט או בית הדין החליט לתת צו הגנה, הצד שניתן נגדו הצו לא יהא רשאי לשאת נשק ונשקו יוחרם לאלתר.

בית המשפט או בית הדין רשאי להוציא את הצו באחד משני המקרים הבאים:

  1. אדם נהג באלימות בבן משפחתו או ביצע בו עבירות מין בסמוך (שעות עד ימים) לפני הגשת הבקשה. לא ניתן לבקש את הצו חודש לאחר האירוע (במקרה זה ניתן לפנות לבית המשפט במסגרת ההליכים הרגילים).
  2. קיים בסיס סביר להניח שאותו אדם מהווה סכנה גופנית ממשית לבן משפחתו.

בית המשפט רשאי לתת את הצו כשרק אחד מהצדדים נמצא לפניו. לאחר מתן הצו ובתוך 7 ימים, מזמן בית המשפט את שני הצדדים לדיון, בו נבדקות לעומק הטענות ומוחלט האם להאריך את צו ההגנה או לבטלו.

צווי הטרדה מאיימת 

מתייחסים לכל מצב שמונע אורח חיים שקט ובריא בבית, אך לא בהכרח מלווה באלימות פיזית מסכנת חיים.

לפי החוק, הטרדה יכולה להיחשב לכל אחד מהמעשים הבאים: בילוש, מארב או בהתחקות אחר תנועותיו או מעשיו של אדם, או פגיעה בפרטיותו בכל דרך אחרת, באיומים על פגיעה בו, ביצירת קשר עמו בעל-פה, בכתב או בכל אמצעי אחר, פגיעה ברכושו, בשמו הטוב, בחופש התנועה שלו וכיו"ב.

מסגרת צו למניעת הטרדה מאיימת בית המשפט רשאי לאסור על הפוגע, בין היתר:

  1. ליצור עם הנפגע כל קשר בעל-פה, בכתב, או בכל אמצעי אחר, כגון טלפון, הודעות טקסט, פנייה ברשתות החברתיות וכו'.
  2. להימצא במרחק מסוים מדירת מגוריו, מרכבו, ממקום עבודתו או ממקום לימודיו של הנפגע, או ממקום אחר שהנפגע נוהג להימצא בו בקביעות.
  3. להטריד את הנפגע בכל דרך אחרת.
  4. לשאת או להחזיק נשק.

חשוב לציין שמתן הצווים במעמד צד אחד כפוף להשתכנעות השופט או הדיין לטענות המבקש את הצו, והוא לא ניתן באופן אוטומטי או גורף.

ככל והצווים מופרים – הפוגע או כל אדם אשר הצו מופנה כלפיו יפר הוראה מהוראותיו עשוי לעמוד לדין ואף להיעצר משום שהפרת הצווים מהווה עבירה פלילית.

לפי החוק, הגדרת "בן זוג" כוללת גם ידועים בציבור.  בשנת 1997 קבע בית המשפט לענייני משפחה בחיפה כי המונח "בן זוג" בחוק כולל גם בן זוג מאותו מין.

אני עומדת לרשותכם בכל שאלה הנובעת מהאמור לעיל, ובכלל.

 

שיתוף:

שיתוף ב facebook
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב twitter

מאמרים נוספים

תכתבו לי